Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Ansökningsperioden för hösten 2021 blir 1 - 30 september. Inför höstens ansökningsperiod måste vi tyvärr meddela att vi pga rådande covid-läge och troliga framtida restriktioner inte kan ta emot ansökningar avseende publika kulturella evenemang under denna ansökningsperiod.

ANSÖKAN KULTURELLA OCH HUMANITÄRA ÄNDAMÅL


Kulturella ändamål:

P g a det rådande läget med covid-19, och de restriktioner detta medför samt osäkerheten kring när dessa kan lätta, tar vi under höstens ansökningsperiod inte emot ansökningar avseende kulturella evenemang.

Humanitära ändamål:
Enskilda personer kan inte ansöka för eget bruk.

Familjen Burre Hellmans Stiftelse jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot via stiftelsens e-postadress:


ansokan@stiftelsenhellman.se


Ansökningsperiod vår: 1 februari – 31 mars

Ansökningsperiod höst: 1 september – 31 oktober


Från ansökningstidens utgång får man räkna med att det tar drygt två månader tills beslut meddelas och, i de fall bidrag beviljats, ytterligare ett par veckor innan pengarna kan betalas ut.

Fullständiga kontaktuppgifter inklusive bankgiro/postgiro är ett måste för att ansökan ska behandlas. Vi är restriktiva med att göra utbetalningar till personkonton utan föredrar konton avsedda specifikt för ändamålet.

Företrädesvis ser vi att föreningar och ideella organisationer söker.


För att en ansökan ska kunna behandlas krävs en kortfattad beskrivning av projektet och hur man planerar att använda pengarna. Bifoga gärna en beskrivning av eventuella tidigare genomförda projekt. Specificera vilket belopp som söks, samt övrig finansiering. 


Om bilder bifogas ansökan måste dessa komprimeras.


Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då stiftelsen inte har något bemannat kontor.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528