Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Under hösten 2022 tar stiftelsen inte emot några ansökningar gällande träbåtar.

ANSÖKAN TRÄBÅTAR

Träbåtar:

Ansökningar avseende bidrag överstigande 50.000 kronor behandlas företrädesvis om dokumenterad renoveringsplan utförd av erfaren yrkesman bifogas.

Familjen Burre Hellmans Stiftelse jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot via stiftelsens e-postadress:


ansokan@stiftelsenhellman.se


Ansökningsperiod: 1 – 30 september

Från ansökningstidens utgång får man räkna med att det tar drygt två månader tills beslut meddelas och, i de fall bidrag beviljats, ytterligare ett par veckor innan pengarna kan betalas ut.

Fullständiga kontaktuppgifter inklusive bankgiro/postgiro är ett måste för att ansökan ska behandlas. Vi är restriktiva med att göra utbetalningar till personkonton utan föredrar konton avsedda specifikt för ändamålet.


För att en ansökan ska kunna behandlas krävs kortfattade beskrivningar av:

    •    Båten och hennes historik, konstruktör, byggår, varv, kopia på eventuellt intyg om
          k-märkning eller andra meriter.
    •    De arbeten som ska utföras (och, i de fall tidigare renoveringsarbete utförts, en kort
          beskrivning av dessa), ungefärlig tidsplan samt beräknad kostnad. 

 •    Eftersom vi inte kan ge ersättning för eget arbete, ser vi gärna offerter från varv/båtsnickare
     eller materialfaktura.
 •    Specificera vilket belopp som söks, samt övrig finansiering, t.ex. eget kapital och andra sökta
     bidrag. Var så specifik som möjligt.
 •    Bifogade bilder måste komprimeras pga begränsat serveruttrymme. 
 •    Familjen Burre Hellmans stiftelse vill främja träbåtskulturen i Sverige och vi ser gärna att
     vi alla samarbetar kring detta. Vi tror framför allt på att skapa intresse hos barn, ungdomar
     och människor som inte tidigare har haft möjlighet att komma i kontakt med båtlivet.
     Vad kan du och den båt som din ansökan avser göra för att aktivt öka intresset för svensk
     träbåtskultur?


När projektet är genomfört vill vi att ni återkommer med bildmaterial och en kort beskrivning av projektets genomförande. 


Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då stiftelsen inte har något bemannat kontor.HISTORIA:


Familjen Burre Hellmans Stiftelse har sitt upphov och sitt säte i Oskarshamn, en stad med starka maritima traditioner. Oskarshamns varv grundades 1863 och är fortfarande i drift, medan Oskarshamns hamn med sina utlastade 1,2 miljoner ton är Smålandskustens största.


Oskarshamns Sjöfartsmuseum anses vara ett av landets främsta och på Norra kajen i inre hamnen ligger Båt- och Maskinmuseet med sina samlingar. Vid kajen ligger också det K- märkta museifartyget S/S Nalle, en ångdriven bogserbåt byggd 1923 vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad.


Oskarshamns Sjöfartsförening


Vi ser gärna att mottagare av Familjen Burre Hellmans Stiftelses nautiska bidrag besöker Oskarshamn och tar del av stadens maritima historia.

Det är självklart inget krav, men om man anlöper i ett av de fartyg och båtar som erhållit bidrag från Stiftelsen är det givetvis extra roligt.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528