ANSÖKAN TRÄBÅTAR

​

Familjen Burre Hellmans Stiftelse jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot via stiftelsens e-postadress:

​

ansokan@stiftelsenhellman.se

​

Ansökningsperiod vår: 1 februari – 31 mars

Ansökningsperiod höst: 1 september – 31 oktober

​

Från ansökningstidens utgång får man räkna med att det tar drygt två månader tills beslut meddelas och, i de fall bidrag beviljats, ytterligare ett par veckor innan pengarna kan betalas ut.

Fullständiga kontaktuppgifter inklusive bankgiro/postgiro är ett måste för att ansökan ska behandlas. Vi är restriktiva med att göra utbetalningar till personkonton utan föredrar konton avsedda specifikt för ändamålet.

​

För att en ansökan ska kunna behandlas krävs kortfattade beskrivningar av: 

​

    •    Båten och hennes historik, konstruktör, byggår, varv, kopia på eventuellt intyg om

          k-märkning eller andra meriter. 

    •    De arbeten som ska utföras (och, i de fall tidigare renoveringsarbete utförts, en kort 

          beskrivning av dessa), ungefärlig tidsplan samt uppskattad kostnad. 

    •    Eftersom vi inte kan ge ersättning för eget arbete, ser vi gärna offerter från varv/båtsnickare

          eller materialfaktura. 

    •    Specificera vilket belopp som söks, samt övrig finansiering. 

    •    Bifogade bilder måste komprimeras. 

​

När projektet är genomfört vill vi att ni återkommer med bildmaterial och en kort beskrivning av projektets genomförande. 

​

Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då stiftelsen inte har något bemannat kontor.

​

​

HISTORIA:

​

Familjen Burre Hellmans Stiftelse har sitt upphov och sitt säte i Oskarshamn, en stad med starka maritima traditioner. Oskarshamns varv grundades 1863 och är fortfarande i drift, medan Oskarshamns hamn med sina utlastade 1,2 miljoner ton är Smålandskustens största.

​

Oskarshamns Sjöfartsmuseum anses vara ett av landets främsta och på Norra kajen i inre hamnen ligger Båt- och Maskinmuseet med sina samlingar. Vid kajen ligger också det K- märkta museifartyget S/S Nalle, en ångdriven bogserbåt byggd 1923 vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad.

​

Oskarshamns Sjöfartsförening

​

Vi ser gärna att mottagare av Familjen Burre Hellmans Stiftelses nautiska bidrag besöker Oskarshamn och tar del av stadens maritima historia.

Det är självklart inget krav, men om man anlöper i ett av de fartyg och båtar som erhållit bidrag från Stiftelsen är det givetvis extra roligt.

Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528