Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Familjen Burre Hellmans stiftelse startade 2015 och har alltid haft för avsikt att bara finnas under ett begränsat antal år. 

Då stiftelsen redan har beviljat ett stort antal bidrag kan vi därför inte längre ta emot några ansökningar, utan kommer att ägna de resterande åren åt att fullfölja våra åtaganden.

HISTORIA:


Familjen Burre Hellmans Stiftelse har sitt upphov och sitt säte i Oskarshamn, en stad med starka maritima traditioner. Oskarshamns varv grundades 1863 och är fortfarande i drift, medan Oskarshamns hamn med sina utlastade 1,2 miljoner ton är Smålandskustens största.


Oskarshamns Sjöfartsmuseum anses vara ett av landets främsta och på Norra kajen i inre hamnen ligger Båt- och Maskinmuseet med sina samlingar. Vid kajen ligger också det K- märkta museifartyget S/S Nalle, en ångdriven bogserbåt byggd 1923 vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad.


Oskarshamns Sjöfartsförening


Vi ser gärna att mottagare av Familjen Burre Hellmans Stiftelses nautiska bidrag besöker Oskarshamn och tar del av stadens maritima historia. Det är självklart inget krav, men om man anlöper i ett av de fartyg och båtar som erhållit bidrag från Stiftelsen är det givetvis extra roligt.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528