Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då stiftelsen inte har något bemannat kontor.


Stiftelsen jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot via stiftelsens

e-postadress:


ansokan@stiftelsenhellman.se


För att er ansökan ska kunna behandlas måste vi få avtalet som finns i länken nedan utskrivet, ifyllt, undertecknat och skickat till stiftelsens postboxadress. Märk avtalet med projektets namn.


Intyganden och samtycken


Från ansökningstidens utgång får man räkna med att det tar drygt två månader tills beslut meddelas och, i de fall bidrag beviljats, ytterligare ett par veckor innan pengarna kan betalas ut. Kontaktuppgifter inklusive bankgiro/postgiro är ett måste för att ansökan ska behandlas. 

Företrädesvis ser vi att föreningar och ideella organisationer söker. Maxbeloppet för beviljade bidrag är generellt 250.000 kronor per projekt. De bidrag som Stiftelsen beviljar åtföljs av flera krav på ändamålets sanningsenlighet och redovisning av bidraget, både under projektets gång och när det slutförts, samt återbetalningsskyldighet om förutsättningarna förändras eller hela beloppet ej förbrukas. Dessa regler är förklarade på avtalet ”Intyganden och samtycken” ovan. 


Välj i menyerna ovan under ”Ansökan” om ni ansöker om stöd till träbåtar eller kulturella/humanitära ändamål för ytterligare info.

Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528