Nyheter


2020 01 08:

Stiftelsen kommer tyvärr inte att ta emot några ansökningar avseende träbåtar under våren 2020. Vi arbetar på ett förändrat ansökningsförfarande och hoppas att åter kunna ta emot ansökningar under hösten. Ansökningar gällande humanitära och kulturella ändamål kommer att tas emot som vanligt från 1 februari.

2019 11 01:

Ansökningsperioden för hösten är nu avslutad och vi kommer att återkomma till sökanden om besked så snart vi hinner. Ansökningar efter detta datum kommer inte att behandlas. Nästa ansökningsperiod
börjar 1 februari 2020. Vi tar inte emot några ansökningar innan dess.

2019 08 21:

Pga nya krav så har vi uppdaterat våra ansökningsregler, framförallt på träbåtssidan. Glöm inte att ladda in sidan på nytt (Reload) om ni besökt den tidigare för att ändringarna ska synas!

2019 02 01:


Stiftelsen tar nu endast emot ansökningar digitalt. Läs mer under menyn ”Ansökan” ovan.


Ansökningsperioderna är: 1 februari – 31 mars och 1 september – 31 oktober.


Ansökningar inkomna utanför dessa perioder behandlas tyvärr inte.

Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528