Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Nyheter


2024 04 15. Familjen Burre Hellmans stiftelse startade 2015 och har alltid haft för avsikt att bara finnas under ett begränsat antal år. 

Då stiftelsen redan har beviljat ett stort antal bidrag kan vi därför inte längre ta emot några ansökningar, utan kommer att ägna de resterande åren åt att fullfölja våra åtaganden.

2023 05 25. Familjen Burre Hellmans stiftelse har ingen ansökningsperiod under hösten 2023.

2022 03 24. Under hösten 2022 tar stiftelsen inte emot några ansökningar gällande träbåtar.

2021 12 10 : Vi beklagar, men på grund av det mycket stora antal ansökningar som inkom under höstens ansökningsperiod kommer besked eventuellt ej att kunna lämnas förrän i mitten av januari 2022. Vi har också behövt ta beslut att övergå till en (1) ansökningsperiod per år vilken blir under hösten 1 - 30 September.

2021 08 20:

Inför höstens ansökningsperiod som börjar 21 09 01 måste vi tyvärr meddela att vi pga rådande covid-läge och troliga framtida restriktioner inte kan ta emot ansökningar avseende publika kulturella evenemang under denna ansökningsperiod.

2021 01 18:

Vi fick ett så stort antal ansökningar under hösten 2020 att vi tyvärr inte kommer att ta emot några ansökningar under våren 2021.


Ansökningsperioden för hösten 2021 blir 1 - 30 september.

2020 12 09:

På grund av det stora antal ansökningar som inkom under höstens ansökningsperiod kommer besked ej att kunna lämnas förrän i mitten av januari 2021.

2020 06 18:

Vi kan tyvärr inte ta emot förfrågningar om ifall ens projekt passar för att söka bidrag hos stiftelsen; all information finns på hemsidan och tycker man själv att projektet överensstämmer med gällande kriterier är man välkommen att skicka in en ansökan.

Humanitära ändamål:

Avseende stöd till projekt utomlands arbetar vi främst uppsökande.


Kulturella ändamål:

P g a det rådande läget med covid-19, och de restriktioner detta medför samt osäkerheten kring när dessa kan lätta, tar vi under höstens ansökningsperiod inte emot ansökningar avseende kulturella evenemang. Enskilda personer kan inte söka för eget bruk.


Träbåtar:

Ansökningar avseende bidrag överstigande 50.000 kronor behandlas företrädesvis om dokumenterad renoveringsplan utförd av erfaren yrkesman bifogas.


2020 01 08:

Stiftelsen kommer tyvärr inte att ta emot några ansökningar avseende träbåtar under våren 2020. Vi arbetar på ett förändrat ansökningsförfarande och hoppas att åter kunna ta emot ansökningar under hösten. Ansökningar gällande humanitära och kulturella ändamål kommer att tas emot som vanligt från 1 februari.

2019 11 01:

Ansökningsperioden för hösten är nu avslutad och vi kommer att återkomma till sökanden om besked så snart vi hinner. Ansökningar efter detta datum kommer inte att behandlas. Nästa ansökningsperiod börjar 1 februari 2020. Vi tar inte emot några ansökningar innan dess.

2019 08 21:

Pga nya krav så har vi uppdaterat våra ansökningsregler, framförallt på träbåtssidan. Glöm inte att ladda in sidan på nytt (Reload) om ni besökt den tidigare för att ändringarna ska synas!

2019 02 01:


Stiftelsen tar nu endast emot ansökningar digitalt. Läs mer under menyn ”Ansökan” ovan.


Ansökningsperioderna är: 1 februari – 31 mars och 1 september – 31 oktober.


Ansökningar inkomna utanför dessa perioder behandlas tyvärr inte.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528